Σε σώμα συστάθηκε το νέο ΔΣ του Γιούχτα με το Νίκο Μπουνάκη να επιστρέφει στην προεδρία του συλλόγου μετά από μια αποχή λίγων μηνών.

Το Διοικητικό συμβούλιο του Γιούχτα απαρτίζουν έντεκα άνθρωποι που αγαπούν πολύ το σύλλογο κι έχουν αφιερώσει αρκετό χρόνο για αυτόν.

Αναλυτικά:

“ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδριάσεως του Δ.Σ. του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία

«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ Ο ΓΙΟΥΧΤΑΣ»

Στις Αρχάνες σήμερα την 22η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στα γραφεία του σωματείου που στεγάζονται στο «Μαρκομιχελάκειο Στάδιο» και τηρουμένων όλων των μέτρων του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου, συνήλθε το νέο Δ.Σ. του Α.Ο. Αρχανών «Ο Γιούχτας» έχοντας ως θέμα συζήτησης τη συγκρότησή του σε σώμα και τον καθορισμό αρμοδιοτήτων.
Έχοντας απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό του σωματείου, το Δ.Σ. αρχίζει τη συζήτηση του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
Έπειτα από τις απαραίτητες συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων αποφασίστηκε η συγκρότηση σε σώμα και η σύνθεση του Δ.Σ. ως εξής:

1 Μπουνάκης Νικόλαος Πρόεδρος
2 Χιλιετζάκης Μύρων Αντιπρόεδρος
3 Ντουράκης Ελευθέριος Αντιπρόεδρος
4 Χοχλιδάκης Ιωάννης Ταμίας
5 Μπετεινάκης Γεώργιος Γενικός Αρχηγός
6 Μπουνάκης ΚωνσταντίνοςΒ’ Γενικός Αρχηγός
7 Νατσάκος Ηλίας Γ’ Γενικός Αρχηγός
8 Ντουράκης Γεώργιος Γενικός Γραμματέας
9 Ελευθεράκης Διογένης Β’ Γενικός Γραμματέας
10 Ντουράκης Ιωάννης Υπεύθυνος Ακαδημιών
11 Καραντινός Κωνσταντίνος Μέλος

Η Θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής και λήγει την 22/07/2024.
Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο Μπουνάκη Νικόλαο ως μοναδικό εκπρόσωπο σε οποιοδήποτε τραπεζικό ή δημόσιο λογαριασμό και να υπογράφει κάθε απαραίτητο έγγραφο για την ομαλή λειτουργία του Σωματείου.
Λόγω μη ύπαρξης άλλου θέματος συζήτησης, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Μπουνάκης Νικόλαος
Ο Αντιπρόεδρος Χιλιετζάκης Μύρων
Ο Αντιπρόεδρος Ντουράκης Ελευθέριος
Ο Ταμίας Χοχλιδάκης Ιωάννης
Ο Γενικός Αρχηγός Μπετεινάκης Γεώργιος
Ο Β’ Γενικός Αρχηγός Μπουνάκης Κων/νος
Ο Γ’ Γενικός Αρχηγός Νατσάκος Ηλίας
Ο Γενικός Γραμματέας Ντουράκης Γεώργιος
Ο Β’ Γενικός Γραμματέας Ελευθεράκης Διογένης
Ο Υπεύθυνος Ακαδημιών Ντουράκης Ιωάννης
Μέλος Καραντινός Κων/νος
Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου
Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Αρχάνες, 22/07/2021
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.”Περισσότερα Εδω!