Τρεις μέχρι στιγμής οι επαγγελματικές ομάδες στην πόλη του Βόλου.Οι διαφορές μεταξύ τους μεγάλες και φυσικά εμφανείς.
Η οργάνωση, η αγωνιστικότητα και η γενικότερη μεθοδολογία στην λειτουργία της εταιρείας είναι τομείς στους οποίους η ΠΑΕ Βόλος είναι χιλιόμετρα μπροστά.
Παράδειγμα προς μίμηση ο τρόπος που διοικείται η Βολιώτικη ΠΑΕ